Dialog międzywyznaniowy: Wolność religijna w świetle 70. rocznicy ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Dialog międzywyznaniowy: Wolność religijna w świetle 70. rocznicy ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 

 

Dzisiejszego dnia, z inicjatywy grupy roboczej EPL ds. dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego, odbyło się w Parlamencie Europejskim śniadanie robocze. Poseł Jan Olbrycht, jako współprzewodniczący grupy miał zaszczyt otworzyć spotkanie, którego tytuł brzmiał „Dialog międzywyznaniowy: Wolność religijna w świetle 70. rocznicy ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor Salvatore Martinez, prezydent watykańskiej Fundacji Międzynarodowego Centrum Rodziny w Nazarecie. W trakcie spotkania poruszono temat wolności sumienia i wyznania, przy jednoczesnym zachowaniu wspólnej uniwersalnej moralności, opierającej się na duchowym humanizmie. Mając na uwadze szybko zachodzące zmiany związane z globalizacją, uczestnicy spotkania podkreślali również fakt, jak ważne są zdrowe relacje pomiędzy polityką a religią.

<< Wstecz