Dialog międzywyznaniowy: Konferencja w Tbilisi „Rola religii w procesie integracji europejskiej”

Dialog międzywyznaniowy: Konferencja w Tbilisi „Rola religii w procesie integracji europejskiej”

W dniach 28-29 czerwca br. Jan Olbrycht uczestniczył w wizycie studyjnej do Tbilisi organizowanej przez grupę roboczą EPL ds. dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Kluczowym elementem programu była konferencja poświęcona roli Kościołów i wspólnot wyznaniowych  w procesie integracji europejskiej Gruzji. Podczas dyskusji członkowie delegacji mieli okazję zestawić perspektywę Unii Europejskiej z poglądami działaczy społecznych oraz przedstawicieli środowisk akademickich, a także zapoznać się ze spostrzeżeniami reprezentantów różnych wyznań religijnych, obecnych i funkcjonujących w Gruzji. Dużym sukcesem panelu poświęconego stanowisku Kościołów w sprawie procesu integracji europejskiej Gruzji była obecność przedstawicieli wielu ośrodków religijnych: muzułmańskiego, ormiańskiego, żydowskiego, prawosławnego, azerskiego oraz katolickiego.

@EPP_Intereligious_dialogue

Czynny udział w dyskusji przedstawicieli wielu wyznań stanowił najlepszy dowód na istotność omawianej tematyki i potrzebę prowadzenia dialogu między religiami.  Jan Olbrycht, jako współprzewodniczący grupy, podkreślał, że prowadzenie dialogu międzywyznaniowego jest niezbędne do wypracowania konsensu ws. uniwersalnych europejskich wartości. Wizyta w Gruzji stanowiła także okazję do spotkania z politykami, którzy są zaangażowani w budowanie relacji UE-Gruzja. W Tbilisi, Jan Olbrycht wraz z delegacją, spotkał się z bowiem z Tamar Khulordavą, przewodniczącą komisji ds. Europejskiej Integracji Parlamentu Gruzji oraz z przedstawicielami opozycji z parti GD (Georgian Dream – Democratic Georgia) oraz UNM (the United National Movement).

@EPP_Intereligious_dialogue

 

W trakcie rozmów politycy podkreślali rolę prowadzenia i dialogu międzywyznaniowego jako istotnego elementu proeuropejskiej integracji Gruzji oraz umacniania europejskiej tożsamości opartej na tolerancji i otwartości. Istotnym punktem programu było także spotkanie z patriarchą Gruzińskiego Kocioła Ortodoksyjnego, Ilią II. Oficjalne przyjęcie delegacji w gmachu Patriarchatu, było dowodem na to, iż Gruziński Kościół Prawosławny jest otwarty na wymianę poglądów i budowanie relacji z przedstawicielami UE.

<< Wstecz