Dialog międzyreligijny: problem radykalizacji i neofaszyzmu

Dialog międzyreligijny: problem radykalizacji i neofaszyzmu

29 stycznia w Parlamencie Europejskim z inicjatywy grupy EPP ds. Dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego odbyła się projekcja filmu White Right: Meeting the Enemy. Wydarzenie było zorganizowane wspólnie z Europejskim Centrum Żydowskim ( he European Jewish Community Centre) oraz organizacją Chapelle for Europe. Film, powstał z inicjatywy Deeyah Khan, nagradzanej reżyserki, która zadedykowała swój obraz problemowi neonazimzmu. Udokumentowała cykl spotkań z reprezentantami faszystowskich ruchów, próbując znaleźć odpowiedzi dotyczące motywacji i źródła ich zachowania.

Po projekcji filmu, Jan Olbrycht zainicjował dyskusję nad obrazem. Trudna tematyka zaowocowała poruszeniem widowni, wyrażonych w osobistych komentarzach widzów. Warto zauważyć, iż pomimo późnej pory, wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło liczną publiczność.  


Grupa robocza ds. Dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego jest oficjalną strukturą Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i współprzewodniczy jej eurodeputowany Jan Olbrycht. W ramach Dialogu odbywają się comiesięczne spotkania robocze, konferencje oraz wyjazdy studyjne.
Grupa robocza ds. Dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim ma na celu promowanie wzajemnego zrozumienia i aktywnego poczucia obywatelstwa europejskiego opartego na szacunku i pokoju. Europosłowie, którzy biorą udział w spotkaniach inicjowanych przez Dialog, angażują się w dyskusje, aby znaleźć odpowiedzi na problemy z implikacjami politycznymi, gospodarczymi, religijnymi i kulturowymi w Europie.
Aktywność Dialogu nie opiera się prowadzeniu debat i dyskusji teologicznych w Parlamencie Europejskim, ale na aktywnym słuchaniu ludzi ze sfery religii i wymianę poglądów z przedstawicielami środowisk akademickich, rządów, instytucji europejskich w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania lub związanych z religią i relacjami międzykulturowymi. Do końca roku 2018 grupa robocza ds. Dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego zrealizuje agendę złożoną z niemalże 50 wydarzeń, na które składają się spotkania robocze, konferencje, seminaria oraz wizyty studyjne.

 

<< Wstecz