Dialog międzyreligijny: Europejskie Centrum Kultury Aramejskiej i jego perspektywy

Dialog międzyreligijny: Europejskie Centrum Kultury Aramejskiej i jego perspektywy

Pierwsze spotkanie w nowym roku grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, której przewodniczy Jan Olbrycht, poświęcone zostało działalności Europejskiego Centrum Kultury Aramejskiej (European Syriac Centre). Instytucja, która mieści się w Salzburgu, to ośrodek edukacyjny oferujący studia nad kulturą  aramejskich chrześcijan. Zaproszeni goście, w tym profesorowie oraz były zastępca kanclerza Austrii, podkreślali, iż istnieje konieczność rozbudowy programu nauczania poświęconego chrześcijańskiej kulturze Syrii. W ramach zajęć, studenci z całego świata, a także i Polski, mogą studiować język aramejski, elementy teologii liturgicznej, prawo kanoniczne oraz aramejską literaturę. Aramejska mniejszość chrześcijańska reprezentowana jest najliczniej na terytorium Syrii i narażona jest na prześladowania.  Jan Olbrycht, jako przewodniczący grupy Dialogu, podkreślił, iż niezwykle istotne współcześnie jest zintensyfikowanie dialogu między religiami i kultywowanie idei wzajemnego zrozumienia.

<< Wstecz