Debata o Islamie w Parlamencie Europejskim

Debata o Islamie w Parlamencie Europejskim

Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów od Islamu. Całość, poprzez wprowadzenie, otworzył Jan Olbrycht jako koordynator działań dotyczących dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego Grupy Europejskiej Partii Ludowej. W spotkaniu uczestniczyli także Sheikh Dr. Mustafa Rashed, Przewodniczący Światowej Organizacji Ekspertów w sprawie Islamu dla Pokoju przeciwko Przemocy oraz inni członkowie Grupy EPL i polityczni przedstawiciele krajów Islamskich. Rozmowy toczyły się w kontekście bardzo aktualnej tematyki, jaką są masowe ucieczki uchodźców, w tym islamskich, przed konfliktem zbrojnym w Syrii.

„Unia Europejska zobowiązała się traktatowo do prowadzenia ciągłego dialogu pomiędzy kościołami i społecznościami wyznaniowymi. Nie oznacza to tylko bycia w kontakcie, lecz dialogu, poprzez który rozumiem wspólne podejmowanie wyzwań, oraz rozwiązywanie problemów. Jako posłowie EPL – największej grupy w Parlamencie Europejskim czujemy się zobowiązani do organizacji tego dialogu polegającego na rozmowie o problemach społecznych, imigrantach i ich asymilacji, religiach oraz dziedzictwie kulturowym.” – skomentował poseł Olbrycht.

Obydwie strony spotkania podjęły twarde argumenty za swoimi racjami, jednak całość zamknęła się w ramach merytorycznej i efektywnej debaty.

 

<< Wstecz