Debata o dyskryminacji chrześcijan w Europie

Debata o dyskryminacji chrześcijan w Europie

W dniu dzisiejszym w Parlamencie Europejskim odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dyskryminacji chrześcijan w Europie współorganizowana przez Jana Olbrychta.

„Chrześcijanie w Europie coraz częściej czują się mniejszością, lecz nie chodzi tu oczywiście o liczby. Coraz częściej dochodzi do dyskryminacji chrześcijan. Nie powinniśmy jednak nazywać tego zjawiska prześladowaniami, w odróżnieniu do sytuacji wyznawców chrześcijaństwa w innych częściach świata, na przykład na Bliskim Wschodzie.” powiedział otwierając konferencję Jan Olbrycht, wiceprzewodniczący frakcji EPL w Parlamencie Europejskim odpowiedzialny za dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy.

Konferencja „Dyskryminacja chrześcijan w Europie” zorganizowana została przez grupy EPL i ECR w Parlamencie Europejskim oraz Komisję Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE). Podczas spotkania omówione zostały negatywne aspekty obecnej sytuacji chrześcijaństwa w Europie. Przywoływane było wiele przykładów nierównego i dyskryminującego traktowania chrześcijan zarówno w sferze społecznej, jak i prawnej. Przedstawiono również pozytywne aspekty równości traktowania i wolności religii w Europie.

<< Wstecz