Cyfrowy rozwój miast i wsi

Cyfrowy rozwój miast i wsi

Wczoraj 24 września poseł Jan Olbrycht uczestniczył w konferencji na temat inwestycji regionalnych w cyfryzację, których celem jest przyszły wzrost gospodarczy, zorganizowanej przez Komisję Europejską przy współpracy z Komitetem Regionów oraz Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Jan Olbrycht wziął udział w debacie o cyfrowym rozwoju miast oraz terenów wiejskich. Podczas swojego wystąpienia poseł podkreślił, iż zdaje sobie sprawę z istniejących obecnie na terenie całej Unii Europejskiej różnic w poziomie cyfryzacji miast i wsi.

Różnice te powinny być niwelowane miedzy innymi dzięki funduszom strukturalnym dostępnym na lata 2014-2020. Jan Olbrycht podkreślił możliwości współfinansowania inwestycji w internet szerokopasmowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego był sprawozdawcą w Parlamencie Europejskim. „Wszyscy mieszkańcy powinni mieć takie same warunki dostępu do internetu jak i do innych usług, nieważne w którym zakątku Unii Europejskiej mieszkają”. Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, iż cyfryzacja jest jednym z elementów, który tak na prawdę wzmacnia spójność terytorialną całej Unii.

Zdjecie: EKES

<< Wstecz