Co leży u podstaw powolnego wykorzystania funduszy unijnych?

Co leży u podstaw powolnego wykorzystania funduszy unijnych?

Podczas pierwszego dnia trwającej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht wziął udział w debacie na temat polityki spójności.

Dyskusja na temat poziomu implementacji polityki spójności w poważnym stopniu wpływa na to, w jaki sposób ta polityka wyglądać będzie w następnym okresie programowania, czyli po roku 2020.

Jego zdaniem ewentualny wniosek tej dyskusji wskazujący na nieskuteczność działań, doprowadzi do ograniczenia polityki spójności czy zmniejszenia jej znaczenia. Apelował o pilne znalezienie przyczyn niskiego poziomu wdrażania, który obserwujemy dzisiaj. „Czy obowiązują zbyt skomplikowane procedury? Czy niektóre przepisy są jeszcze niegotowe? Czy przepisy krajowe nie są przystosowane? Czy może w jakiś sposób winę ponoszą beneficjenci?” – dopytywał Jan Olbrycht.

Podsumowując wypowiedz zaznaczył, że odpowiedzi na te pytania powinny być wykorzystane przy nadchodzącej rewizji budżetu, która może zawierać zmianę pewnych elementów całego systemu w celu usprawnienia procesu wykorzystania funduszy unijnych.

<< Wstecz