Jaki budżet dla przyszłej polityki spójności

Jaki budżet dla przyszłej polityki spójności

Komisja budżetowa Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś opinię autorstwa Jana Olbrychta na temat budżetowych aspektów przyszłej polityki spójności. Podkreśla ona między innymi rolę tej polityki w rozwoju regionów w całej Unii i jej wkład w osiąganie celów UE. Opowiada się zdecydowanie za kontynuacją polityki spójności dla wszystkich regionów Unii w następnej perspektywie finansowej i utrzymaniem jej udziału we wspólnym unijnym budżecie.

Parlament Europejski toczy obecnie ogólną dyskusję na temat kształtu polityki spójności po roku 2020 w celu wypracowania swojego stanowiska, które zaprezentowane będzie na tegorocznym Forum Spójności.

<< Wstecz