Zakończyło się 7 Forum Spójności

Zakończyło się 7 Forum Spójności

Poseł Jan Olbrycht w dniach 26-27 czerwca uczestniczył w 7 Forum Spójności obywającym się w Brukseli.  Była to najważniejsza konferencja dotycząca polityki regionalnej organizowana co trzy lata przez Komisję Europejską. Tym razem dyskusja skupiła się na przyszłości polityki spójności po 2020 roku oraz roli europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w osiąganiu celów UE.

„Kolejne Forum spójności dało możliwość spotkania i wymiany uwag na temat przyszłości polityki spójności przedstawicielom instytucji unijnych, rządów krajów członkowskich oraz reprezentantom władz lokalnych i regionalnych. Debaty potwierdziły pilną potrzebę doprecyzowania zasad polityki spójności po roku 2020″ – podsumował Forum poseł Olbrycht, który był członkiem oficjalnej delegacji Parlamentu Europejskiego podczas Forum z ramienia komisji budżetowej.

W tegorocznej edycji Forum wzięło udział 700 uczestników wysokiego szczebla reprezentujących Instytucje Europejskie, rządy, władze regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe oraz środowisko akademickie. Forum poprzedza publikację VII sprawozdania dotyczącego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, które zawierać ma pierwsze elementy przyszłej polityki spójności w następnej perspektywie finansowej.

Zdjęcie: Komisja Europejska

Więcej informacji

<< Wstecz