W dniach 9 i 10 października europosłowie wezmą udział w mini-sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Pierwszego dnia kluczowym punktem sesji będzie oświadczenie Rady i Komisji nt. wieloletnich rama finansowych na lata 2021 – 2027 i zasobów własnych. Ponadto, Federica Mogherini (Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosi oświadczenie na temat sytuacji na Ukrainie.

Czwartek rozpocznie się od debat związanych ze strategiami politycznymi w strefie euro oraz polityką ekologiczną Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  Resztę dnia zajmą głosowania. Najważniejsze z nich dotyczą wydatków unijnych, poprawek do funduszy przeznaczonych na migrację, napływy uchodźców oraz bezpieczeństwo, wieloletnich ram finansowych oraz polityki ekonomicznej strefy euro.

Co więcej, w czwartek europosłowie przyjmą rezolucję, która wzywa kraje członkowskie do jak najszybszego przystąpienia do negocjacji wieloletniego budżetu Unii z Parlamentem. Projekt tej rezolucji, współautorstwa Jana Olbrychta, potwierdza mandat negocjacyjny, który Parlament przyjął już w listopadzie zeszłego roku. Tym samym, eurodeputowani ostrzegają, że niekorzystne ustalenia krajów członkowskich w sprawie przyszłego budżetu Unii mogą być odrzucone przez Parlament. Poprzez rezolucję, wzywają więc Komisję Europejską do rozpoczęcia najpóźniej na początku przyszłego roku przygotowań w sytuacji koniecznego przedłużenia obecnej perspektywy finansowej, w celu zapewnienia kontynuacji polityk europejskich.

Rozporządzenie o Wieloletnich Ramach Finansowych (WFR) uchwalane jest przez państwa członkowskie jednomyślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu. Stałym współsprawozdawcą Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych (WRF) jest Jan Olbrycht (EPL). Debata oraz głosowanie nad rezolucja odbędzie się w czwartek 10 października.

Obejrzyj Zapowiedź aktualnego tygodnia na stronie Parlamentu Europejskiego!