Wizja Parlamentu na następny wieloletni budżet Unii

Wizja Parlamentu na następny wieloletni budżet Unii

Komisja budżetowa przyjęła dziś sprawozdanie autorstwa Jana Olbrychta przedstawiające oczekiwania Parlamentu Europejskiego co do następnego wieloletniego budżetu Unii. Ilustruje ono zarówno polityczne priorytety i wielkość budżetu, jak również jego strukturę i mechanizmy działania. Prezentując swoją wizję finansów Unii, Parlament wybiera określony model Unii Europejskiej.

 

Posłowie opowiadają się jasno za kontynuacją ugruntowanych unijnych polityk i potrzebą finansowania nowych europejskich priorytetów. „Jesteśmy przeciwni cięciom polityki spójności i polityki rolnej. Uważamy także, że trzeba wzmocnić działania Unii w obszarze rozwoju i badań, oraz wesprzeć w większym stopniu młodych obywateli Europy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Potrzebne jest również finansowe odzwierciedlenie odpowiedzi UE na nowe wyzwania związane z kryzysem migracyjnym czy w dziedzinie obronności.” – mówił po głosowaniu Jan Olbrycht.

 

Parlament wyliczył i przedstawił poziom budżetu, który potrzebny jest do realizacji jego wizji UE po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii. „Jeżeli państwa członkowskie chcą obniżyć budżet Unii, powinny jasno określić, z których wspólnych działań chcą zrezygnować.” – podkreślił Jan Olbrycht.

 

Przyjęcie sprawozdania przez cały Parlament jest przewidziane podczas następnego posiedzenia plenarnego w marcu.

<< Wstecz