Tydzień komisyjny w Parlamencie Europejskim

Tydzień komisyjny w Parlamencie Europejskim

Ostatni tydzień pracy Parlamentu Europejskiego przed przerwą wakacyjną poświęcony będzie posiedzeniom komisji parlamentarnych. Jan Olbrycht w obecnej kadencji Parlamentu zasiada jako główny członek w Komisji Budżetowej oraz, jako członek zastępca, w Komisji Rozwoju Regionalnego.

W środę 23 lipca członkowie Komisji Budżetowej rozmawiać będą na temat wyników rozmów trójstronnych w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015. Zaprezentowane również zostaną projekty pilotażowe i działania przygotowawcze finansowane w ramach tego budżetu. Ponadto posłowie omówią dwa projekty budżetu korygującego na 2014 rok oraz propozycje uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Z kolei podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego odbędzie się wymiana poglądów z Graziano Delrio, sekretarzem stanu przy premierze, na temat priorytetów włoskiej prezydencji w Radzie oraz z Walterem Deffaa, dyrektorem generalnym ds. polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej.

W Parlamencie Europejskim działa 20 komisji oraz 2 podkomisje. Zgodnie z regulaminem PE, skład liczbowy komisji powinien odzwierciedlać kompozycję całego Parlamentu dzięki proporcjonalnemu podziałowi miejsc pomiędzy frakcjami politycznymi.

Więcej informacji na temat komisji parlamentarnych.

<< Wstecz