Twój głos jest istotny!!!

Twój głos jest istotny!!!

 

 

Polska jest członkiem UE już od 2004 roku. Już od 14 lat nasi przedstawiciele współdecydują o polityce europejskiej, zajmują stanowiska w tak istotnych sprawach jak migracja, zmiany klimatyczne, bezrobocie, prawa konsumenckie i wiele innych. To właśnie dzięki staraniom i zaangażowaniu Europosłów w takie dziedziny jak polityka spójności, czy też polityka regionalna, Polska wciąż jest czołowym beneficjentem europejskich funduszy.

Już 26. maja 2019r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich, Parlament liczy 751 eurodeputowanych, z czego obecnie, aż 51 mandatów przypada właśnie Polsce. Nasz kraj odgrywa ważną rolę w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej i w budowaniu wizji przyszłej Europy.

Mimo to, frekwencja w minionych wyborach do Parlamentu europejskiego nie jest powodem do dumy. Polska znajduje się w grupie krajów o najniższej frekwencji wyborczej. W 2004 r frekwencja wyniosła jedyne 20,9%, w 2009r. – 24,53%, a w 2014r – 23,83%. Nadchodzące wybory odegrają kluczową rolę, głosując na kandydatów do Parlamentu Europejskiego, pośrednio wybieramy też Komisję Europejką, tym samym decydujemy o wyborze czołowych europejskich polityków. To właśnie wybrani przez nas kandydaci, rozstrzygają o przyszłości Unii Europejskiej.

Co Parlament Europejski robi dla mnie, dla mojej społeczności, dla mojego miasta? Co ja mogę zrobić dla przyszłości Europy? Zachęcamy do śledzenia strony Parlamentu Europejskiego, jak i korzystania z aplikacji Biura Analiz Parlamentu Europejskiego EPRS. Na bieżąco śledząc działania Parlamentu Europejskiego, nie dasz się zwieść coraz większym wpływom tzw. fake newsów. Przestrzegamy przed tym zjawiskiem, jak wynika z badań fake newsy i inne zmanipulowane treści są kierowane przede wszystkim do osób niezdecydowanych. Nie pozwól aby niesprawdzone informacje wpływały na twój osąd. Zachęcamy również do zapoznania się z platformą społecznościową ”tymrazemglosuje.eu”, która ma służyć aktywizacji wyborców i upowszechnianiu wiedzy o wyborach.

Jan Olbrycht, będący posłem do Parlamentu Europejskiego już od 14 lat, z zapałem ubiega się o interesy Polaków, jak i całej europejskiej społeczności. Pan europoseł reprezentuje Parlament Europejski, czyli przedstawicieli narodów nie tylko w relacjach z innymi organami unijnymi, ale również z krajami i państwami znajdującymi się poza organizacją. Jan Olbrycht poświęca się pracy w komisji rozwoju regionalnego i w komisji budżetowej; jest sprawozdawcą Wieloletnich Ram Finansowych – jest to kluczowa kwestia dla przyszłego budżetu Unii. To właśnie tam Europoseł aktywnie działa w celu utrzymania wysokiego funduszu polityki spójności i polityki regionalnej troszcząc się tym samym o dobro swoich wyborców. Jan Olbrycht jest również członkiem dialogu międzyreligijnego, gdzie przypomina rozmówcą o tym jakie wartości są dla Europejczyków ważne. Pan Europoseł kieruje również pracami Intergrupy Urban, organizacji powołanej w celu reprezentacji interesów miast. Europoseł został trzykrotnie uhonorowany nagrodą „Najlepszego europosła”, która przyznawana jest najbardziej aktywnym i skutecznym posłom do Parlamentu Europejskiego. Zachęcamy do bliższego zapoznania się działalnością Jana Olbrychta przed zbliżającymi się wyborami, które przypominamy odbędą się 26 Maja 2019 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego są przeprowadzane w wyborach powszechnych, bezpośrednich, proporcjonalnych, równych oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Nie odbieraj sobie głosu, kadencja posła do Parlamentu europejskiego wynosi 5 lat, na pewno wiele istotnych kwestii zostanie w tym czasie podjętych. Zagłosuj, nie bądź obojętny, gdy chodzi o naszą wspólną przyszłość.

 

 

 

 

<< Wstecz