Trwają negocjacje nad rewizją wieloletniego budżetu Unii

Trwają negocjacje nad rewizją wieloletniego budżetu Unii

Podczas trwającej sesji plenarnej posłowie debatowali na temat rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 (WRF).

Jako sprawozdawca Jan Olbrycht podkreślił, że Parlament od początku, już podczas negocjacji obecnej perspektywy finansowej, postulował o całościowy przegląd i, w zależności od potrzeb, o rewizję WRF w środku okresu programowania. „Z zadowoleniem przyjmujemy, że i Rada i Komisja zgadzają się z nami, że w obecnej sytuacji WRF wymaga zrewidowania i zmiany” – mówił.

Zaapelował o kontynuację rozmów między Prezydencją słowacką a Parlamentem w celu wypracowania porozumienia, które pozwoli również Parlamentowi na zaakceptowanie kompromisu. Podkreślił, że Parlament chciałby w szczególności wzmocnić elementy rewizji dotyczące zwiększenia elastyczności unijnego budżetu. „Obserwujemy sytuację w Radzie, która jest wg naszej oceny dynamiczna. Nie jesteśmy jeszcze na etapie wyrażenia bądź nie zgody na tekst państw członkowskich. Oczekujemy konstruktywnych rozmów w nadchodzących dniach.” – podsumował Jan Olbrycht.

<< Wstecz