Technologie smart cities wprowadzają w miastach podejście zintegrowane

Technologie smart cities wprowadzają w miastach podejście zintegrowane

We wtorek 24 maja Jan Olbrycht wziął udział w walnym zgromadzeniu Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Inteligentnych Miast i Gmin, które odbyło się w Eindhoven w Holandii, w ramach kończącej się holenderskiej prezydencji UE. Podczas tego corocznego spotkania tzw. udziałowcy Partnerstwa, czyli firmy, europejskie miasta, ośrodki badawcze oraz przedstawiciele instytucji unijnych mieli okazję podsumować dotychczasowe działania związane z promowaniem i wdrażaniem szeroko rozumianej idei smart cities. Spotkanie zorganizowane w dawnej siedzibie firmy Philips, otworzył burmistrz Eindhoven, który przedstawił rolę nowoczesnych technologii wdrażanych w mieście.

Jan Olbrycht wystąpi w panelu dotyczącym sposobu finansowania inwestycji związanych ze smart cities. „Najważniejsze w idei smart cities jest to, że dzięki nowoczesnym technologiom wprowadza się do miast praktyczne zastosowanie podejścia zintegrowanego. Odchodzi się tym samym od projektów sektorowych na rzecz wielosektorowych rozwiązań. Jeżeli więc smart cities wprowadza podejście zintegrowane, sposoby finansowania tych działań również powinny integrować różne instrumenty finansowe.” – podkreślił poseł Olbrycht.

Jan Olbrycht zaapelował o łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania projektów typu smart cities oraz o komplementarność tych źródeł. Aby było to możliwe niewykluczone jest wprowadzenie zmian w procedurach.

W panelowej dyskusji z Janem Olbrychtem udział wzięli m. in. Pim Van Ballekom, wice Prezydent Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.

 

W środę natomiast Jan Olbrycht wziął udział w Parlamencie Europejskim w Brukseli w śniadaniu roboczym na temat smart cities zorganizowanym przez Europejką Fundację Internetu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast (m. in. Amsterdam), firmy pracujące nad rozwiązaniami typu smart cities oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej jak i posłowie do PE. Rozmawiano o najnowszych technologiach szczególnie związanych z transportem, energią oraz innowacjami społecznymi w miastach.

<< Wstecz