Światowe Forum Miast w Neapolu

Światowe Forum Miast w Neapolu

3 września Jan Olbrycht reprezentował Intergrupę URBAN, której przewodniczy w Parlamencie Europejskim, na VI Światowym Forum Miast organizowanym w Neapolu przez agendę ONZ – Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ONZ-Habitat).

Poseł Olbrycht uczestniczył w panelu na temat mieszkalnictwa, współorganizowanym przez Międzynarodowy Związek Lokatorów, oraz w specjalnej sesji tzw. Światowej Kampanii Miejskiej dotyczącej „Manifestu dla Miast”. Jan Olbrycht uczestniczył w poprzedniej edycji Forum, która odbyła się w marcu 2010 roku w Rio de Janeiro w Brazylii.

Więcej informacji na temat Forum

<< Wstecz