Sukces na strasburskim plenum: Parlament Europejski przyjął  stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu

Sukces na strasburskim plenum: Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu

Uważane za jeden z najważniejszych dokumentów, sprawozdanie dotyczące przyszłego budżetu Unii było dziś poddane głosowaniu na strasburskiej sali plenarnej. Za przygotowanie projekt sprawozdania odpowiedzialny był Jan Olbrycht, współsprawozdawca ds. wieloletnich ram finansowych 2021-2027. Dokument, który przyjęty został większością głosów (429:207) prezentuje stanowisko ws. przyszłej perspektywy finansowej UE. Wraz z przyjęciem sprawozdania, Parlament zdecydował się przyjąć zaproponowaną przez sprawozdawców konkretną wizję kolejnego budżetu, tym samym nie godząc się na redukcję starych, tzw. tradycyjnych polityk (polityka spójności i polityka rolna) oraz proponując podwyższenie budżetu do 1,3% dochodu narodowego brutto (w cenach stałych; 1324.1 mld euro).

Dzisiejsze głosowanie potwierdziło, że Parlament Europejski jest przygotowany do rozpoczęcia negocjacji w sprawie korzystnego dla Unii Europejskiej nowego wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. Parlament podtrzymał swoje stanowisko, że nie można finansować nowych zadań ograniczając dobrze funkcjonujące polityki takie jak polityka spójności i wspólna polityka rolna!”- powiedział Jan Olbrycht

<< Wstecz