Spotkanie prezydentów europejskich stolic w Amsterdamie

Spotkanie prezydentów europejskich stolic w Amsterdamie

W dniach 20-21 kwietnia 2016 r. Jan Olbrycht uczestniczył w dwudniowym spotkaniu 27 prezydentów europejskich stolic z Komisją Europejską w Amsterdamie. W kontekście prac nad agendą miejską UE i podpisaniem pod koniec maja tzw. Paktu Amsterdamskiego przez ministrów odpowiedzialnych za sprawy miejskie, prezydenci europejskich miast rozmawiali o aktualnych problemach i wyzwaniach. Poruszono temat czystości powietrza i mobilności miejskiej, potrzeby dostępnego mieszkalnictwa, promocji dialogu i walki z różnego rodzaju formami radykalizacji. Ponadto, dużą cześć dyskusji poświecono kwestii przyjmowania oraz integracji uchodźców.

Jan Olbrycht w swoim wystąpieniu odniósł się do przyszłości agendy miejskiej UE. Podkreślił ogromną pracę jaką prezydencja holenderska włożyła w przygotowanie Paktu Amsterdamskiego. Wyraził jednak niepokój o dalszy rozwój i koordynację agendy. „Europejskie instytucje, w tym Parlament Europejki, chcą pomóc miastom, aby te miały odpowiednie narzędzia i kompetencje do rozwiązywania problemów” – podkreślił Olbrycht. Na koniec potwierdziła, iż Parlament jest gotowy do współpracy z tzw. partnerstwami w ramach agendy miejskiej, szczególnie podczas przyszłych prac nad rozporządzeniami dotyczącymi różnych funduszy.

Amst2

<< Wstecz