Smart City to nie tylko nowoczesne technologie – podsumowanie warsztatów zorganizowanych przez Think Silesia

Smart City to nie tylko nowoczesne technologie – podsumowanie warsztatów zorganizowanych przez Think Silesia

Think Silesia to projekt, w którym wiele miejsca zajmują zagadnienia związane z polityką miejską i regionalną. Tym razem, podczas warsztatów zorganizowanych wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, zaprezentowane zostały aktualne tendencje w obszarze tzw. smart cities oraz przykłady dobrych praktyk przy wdrażaniu nowych rozwiązań w zarządzaniu miastami.

Po co nam inteligentne miasta

Smart city – konieczność, kolejny krok w rozwoju czy fanaberia dla bogatych? Na tak postawione pytanie usiłował odpowiedzieć w wystąpieniu otwierającym dzisiejsze warsztaty poseł Jan Olbrycht. Doceniając pozytywny wpływ najnowszych osiągnięć technologicznych na podniesienie jakości funkcjonowania miast, poseł Olbrycht zaznaczył, że każdy tego typu projekt powinien zaspokajać rzeczywiste potrzeby mieszkańców, a wdrażanie nowych rozwiązań nie może być celem samym w sobie. Miasto inteligentne to nie tylko nowoczesne technologie, to także umiejętne włączenie mieszkańców w proces podejmowania decyzji w mieście.

Bez odpowiednio przygotowanych urzędników samorządy mogą ulec dyktatowi firm oferujących nowe technologie – przestrzegł Jan Olbrycht

Jan Olbrycht przestrzegł również przed swoistym technologicznym wyścigiem, w którym miasta nie nadążają z wdrażaniem coraz to nowych rozwiązań oferowanych przez firmy technologiczne. Podkreślił, że bez kompetentnych urzędników, którzy będą potrafili właściwie określić parametry i cele każdego projektu, miasta mogą realizować projekty atrakcyjne od strony technicznej i kosztowne, ale niekoniecznie podnoszące jakość życia mieszkańców.

Gdzie szukać środków na sfinansowanie projektów

Realizacja jakiegokolwiek projektu z zakresu smart city nie może się obyć bez pieniędzy. Możliwości sfinansowania tego typu inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprezentowała Stefania Koczar-Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Interesujące projekty z zakresu cyfrowych usług publicznych mogą liczyć na wsparcie w ramach Osi Priorytetowej „Cyfrowe Śląskie”, w której do pozyskania jest 96 mln euro. Nowoczesne miasta to także te, które stawiają na efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną. W tym obszarze beneficjenci mogą liczyć na prawie 800 mln euro.

Chmura i e-administracja

Przykłady zastosowania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w miastach przedstawili dr inż. Sławomir Zieliński z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Roman Rohaczyński, naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice. Pierwszy z nich zaprezentował wykorzystanie chmury obliczeniowej do usług e-learningowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół średnich mogą interaktywnie poznawać zagadnienia, z którymi spotkają się w przyszłości na studiach. Ma im to pomóc przy wyborze uczelni wyższej i świadomym zaplanowaniu ścieżki akademickiej. Roman Rohaczyński zaprezentował funkcjonowanie Miejskiego Systemu Zarządzania – Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, udostępniającego dane o przestrzeni miasta oraz toczących się procesach na potrzeby obywateli, instytucji, firm oraz umożliwiającego automatyzację wybranych procesów, związanych np. z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Zielone miasta

W drugiej części warsztatów wiele miejsca poświęcono ekologii i projektom czyniącym nasze miasta zarówno efektywniejszymi energetycznie jak i przyjaznymi środowisku naturalnemu.

Miasto inteligentne to także miasto zielone i przyjazne środowisku – podkreślił Patryk Białas

Jak przekonywał Andrzej Pilot, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jednym z czynników decydujących o komforcie i zdrowiu mieszkańców terenów miejskich jest czyste powietrze. Niestety nasza aglomeracja musi nadrabiać wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. O ile jeszcze niedawno największy wpływ na niską jakość powietrza, którym oddychamy miały zakłady przemysłowe, o tyle teraz największym wyzwanie staje się walka z zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. niskiej emisji. W rozwiązaniu tego problemu mogą pomóc instrumenty jakie WFOŚiGW proponuje w zakresie dofinansowania wymiany pieców grzewczych i termomodernizacji, a także innych przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną naszych miast i przyczyniających się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych trujących substancji.

Dzięki modernizacji oświetlenia miejskiego w Tychach udało się nie tylko obniżyć koszty eksploatacyjne ale także zwiększyć bezpieczeństwo na ulicach i obniżyć emisję CO2 o ponad 60 procent. Takimi efektami pochwaliła się Bożena Nowak, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy, opisując wartą niemal 6 mln złotych inwestycję jaką samorząd Tychów zrealizował w latach 2014-2015 przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie energooszczędnego i ekologicznego budownictwa przedstawił z kolei Patryk Białas, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Dzięki zaawansowanym technologiom na terenie Parku powstał pasywny budynek biurowo-laboratoryjny zużywający jedynie 15 kWh na metr kwadratowy rocznie! Efekt taki udało się osiągnąć przy koszcie budowy metra kwadratowego powierzchni pasywnej na poziomie 3,7 tys. złotych, udowadniając tym samym, że ekologiczne rozwiązania nie muszą drastycznie podnosić kosztów inwestycji.

Podsumowując warsztaty Arkadiusz Godlewski zachęcał uczestników do zapoznania się z inicjatywą Urban Innovative Actions, mającą na celu wsparcie najbardziej kreatywnych i innowacyjnych projektów odpowiadających na wyzwania stojące przed społecznościami miejskimi.

Prezentacje z warsztatów dostępne są na stronie www.warsztaty.thinksilesia.pl

<< Wstecz