Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Dzisiaj po południu w Strasburgu rozpoczyna się druga październikowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Poniedziałkowe debaty skupia się na problematyce przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami oraz na wymianie informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych. Ponadto posłowie odniosą się do kwestii kontroli wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży.

We wtorek Rada Europejska i Komisja przedstawią i oświadczenie na temat konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawią tzw. agendę przywódców (Budowanie naszej wspólnej przyszłości). Po południu z kolei posłowie omówią program prac Komisji na 2018 r. oraz budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018. Podczas wtorkowego głosowania Parlament Europejski przyjmie rezolucję autorstwa Jana Olbrychta na temat przyszłości finansów Unii Europejskiej. Rezolucja przedstawia pierwsze stanowisko Parlamentu dotyczące wybranych elementów budżetu UE w następnej perspektywie finansowej po 2020 roku i jest polityczną odpowiedzią na dokument Komisji Europejskiej (Reflection paper on the future EU finances), który zaprezentowany został w czerwcu.

W środę posłowie będą debatować na temat utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE. Odbędzie się również debata na temat przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji i przemytowi ludzi w regionie Morza Śródziemnego oraz na temat polityki gospodarczej w strefie euro.

Sesja zakończy się w czwartek debatami na temat wdrażania dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko oraz nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.

Zdjęcie: European-Union-2016-Source-EP

<< Wstecz