Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie będą uczestniczyli w popołudniowych debatach na tematy rtęci oraz równości płci w Unii Europejskiej. Zostanie też zaprezentowane sprawozdanie na temat wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa człowieka.

Wtorkowe posiedzenia rozpocznie debata nad kontrolą nabywania i posiadania broni, następnie odbędzie się wspólna debata na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Zostanie zaprezentowane także stanowisko Wiceprezydent Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawicielki Unii do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa m. in. na temat priorytetów polityki z sesji Rady Praw Człowieka ONZ w 2017r. Odbędzie się także dyskusja na temat wytycznych dotyczących budżetu na rok 2018.

Środowe posiedzenie rozpocznie kluczowa debata, w której zaprezentowane zostanie podsumowanie posiedzenia Rady Europejskiej z dn. 9-10 marca. Uczestnicy poddadzą też dyskusji Deklarację Rzymską z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego. Ważnym punktem będzie też debata nad unijnym programem bezpieczeństwa w rok po atakach w Brukseli oraz zintegrowaną polityką unijną ds. Arktyki.

Sesję zakończą czwartkowe obrady nad unijnymi ramami gromadzenia danych, zarzadzania nimi i wykorzystania ich w sektorze rybołówstwa oraz seria debat na temat pogwałcenia praw człowieka, demokracji i praworządności na świecie.

<< Wstecz