„Niedawno Polska obchodziła szesnastą rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. I Unia, i Polska przechodzą dziś turbulentny czas. W sytuacji światowego kryzysu nasuwa się wiele pytań dotyczących zmian w unijnych planach, priorytetach i budżecie. Dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, opowiada w jaki sposób polityki europejskie odpowiedzą na społeczne oraz gospodarcze potrzeby wywołane przez pandemię Covid-19.” – taką zapowiedź majowego wydarzenia przygotował inicjator webinarium organizacja EUROREG.

Zapraszamy do zapoznania się z webinarium, w którym Jan Olbrycht przedstawił wpływ pandemii COVID-19 na polityki UE🇪🇺.