Scenariusze dla przyszłego budżetu UE

Scenariusze dla przyszłego budżetu UE

 

Komisja Europejska otworzyła dziś dyskusję na temat przyszłości finansów Unii Europejskiej i przedstawiła możliwe warianty dla przyszłego budżetu UE.

„Dzisiejsza publikacja Komisji Europejskiej stwarza pilną konieczność rozpoczęcia w Polsce poważnej debaty na temat polskich priorytetów w przyszłych politykach unijnych po 2020 roku. Przedstawione scenariusze dla kolejnego budżetu Unii odnoszą się bezpośrednio do dwóch największych polityk – rolnej i spójności, z których do Polski płyną rokrocznie miliardy euro. Na stole położono szereg pomysłów na reformy w obu dziedzinach, prawie wszystkie z przedstawionych wariantów przewidują zmniejszenie nakładów w tych dwóch wymiarach. Polska jako największy beneficjent funduszy unijnych musi wziąć czynny udział w kształtowaniu przyszłego budżetu Unii.” – komentował Jan Olbrycht, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych.

Przedstawiony dziś dokument to piąty, i ostatni z serii dokumentów reflekcyjnych, które służą jako podstawa dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej zapoczątkowanej przez publikację białej księgi w marcu. Zaprezentowano w nim implikacje pięciu zawartych w białej księdze scenariuszy dla wspólnego unijnego budżetu. Nakreślono także potrzebę reformy systemu budżetowego UE i przedstawiono szereg propozycji w tym względzie.

Komunikat i pakiet dokumentów Komisji Europejskiej

<< Wstecz