RURBAN – konferencja w Metz

RURBAN – konferencja w Metz

16 listopada 2012 w Metz, we Francji odbyło się europejskie seminarium na temat Zrównoważonej współpracy miast i obszarów podmiejskich. Poseł Jan Olbrycht reprezentował Parlament Europejski w jednym z trzech głównych bloków tematycznych spotkania organizowanego przez Komisję Europejską we współpracy z francuskim regionem Lotaryngii.

Seminarium było pierwszą konferencją, na której Komisja Europejska oficjalnie przedstawiła konkluzje projektu pilotażowego RURBAN, zainicjowanego przez parlamentarną Intergrupę URBAN, której przewodniczy Jan Olbrycht.

W pierwszym panelu dyskusyjnym przedstawiono raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zlecony przez Komisję Europejską. Następnie pokazano przykłady współpracy miast z terenami podmiejskimi w Europie. Natomiast ostatnią debatę polityczną swoim wystąpieniem rozpoczął Poseł Jan Olbrycht, przedstawiając możliwości Unii Europejskiej we wzmacnianiu i promowaniu współpracy europejskich miast i ich obszarów podmiejskich, szczególnie w kontekście toczących się prac legislacyjnych dotyczących funduszy europejskich.

To niezwykle ważne seminarium otworzyła Cécile Duflot, francuska minister odpowiedzialna za rozwój regionalny (terytorialny) i mieszkalnictwo, natomiast w debatach udział wzięli przedstawiciele europejskich regionów i ministerstw rozwoju regionalnego, członkowie Komisji Europejskiej, jak również profesorowie europejskich uczelni i przedstawiciele różnego rodzaju instytucji i organizacji również związanych z tematyką rozwoju regionalnego.

<< Wstecz