Rozpoczynamy batalię o przyszły budżet Unii

Rozpoczynamy batalię o przyszły budżet Unii

„Rozpoczyna się walka o przyszłe budżety Unii Europejskiej. Jako sprawozdawcy z ramienia grupy EPL udało mi się przekonać Parlament do wyrażenia sprzeciwu wobec cięć w przyszłej perspektywie finansowej w funduszach europejskich na rozwój regionalny i rolnictwo. Oczekuję, że rząd polski wesprze to stanowisku i podejmie skuteczne działania w Radzie w staraniach o fundusze dla Polski.” – komentował Jan Olbrycht, stały sprawozdawca PE ds. wieloletnich ram finansowych.

 

Parlament Europejski przyjął dzisiaj rezolucję na temat przyszłości finansów UE w następnej perspektywie finansowej po 2020 roku. Posłowie zdecydowanie odrzucają w niej warianty przyszłego budżetu Unii, które przewidują cięcia w polityce spójności i polityce rolnej. Opowiadają się także przeciwko finansowaniu nowych zadań kosztem obecnych polityk. Wskazują, że ze względu na nowe wyzwania oraz Brexit, następne wieloletnie ramy finansowe ustalone powinny być powyżej dzisiejszego pułapu 1% DNB Unii.

 

Przyjęta dziś rezolucja jest polityczną odpowiedzią na jeden z dokumentów Komisji Europejskiej w ramach debaty na temat przyszłości UE. Jest to pierwszy głos Parlamentu w sprawie budżetu Unii po 2020 roku. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie w marcu raportu przedstawiającego całościowe stanowisko Parlamentu i oczekiwań co do następnej perspektywy finansowej.

<< Wstecz