Rozmowa o miastach ze studentami z Poznania

Rozmowa o miastach ze studentami z Poznania

W środę poseł Jan Olbrycht spotkał się w Parlamencie Europejskim w Brukseli ze studentami specjalizującymi się w tematyce gospodarki przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas spotkania poseł przestawił studentom role Parlamentu Europejskiego w projektowaniu polityki regionalnej Unii Europejskie oraz wzmacnianiu jej wymiaru miejskiego. Ponadto wytłumaczył studentom funkcjonowanie Intergrupy UREBAN, która działa w pod jego przewodnictwem już drugą kadencję w Parlamencie Europejskim.

W dyskusji ze studentami poseł Jan Olbrycht poruszył także kwestie rozsądnego, nowoczesnego planowania przestrzennego, odnoszącego się zarówno do planowania pod kątem architektonicznym jak i politycznym.

Spotkanie z posłem było częścią tygodniowego wyjazdu studentów do Brukseli. We wtorek uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli szczególną okazję brać udział w Posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego oraz uczestniczyć w wizycie w Europejskim Komitecie Regionów. Plan wizyty w Belgii obejmował zarówno spotkania poświęcone tematyce funkcjonowania instytucji UE oraz działalności europejskich biur regionalnych w Brukseli.

 

<< Wstecz