Rewizja wieloletniego budżetu UE – lepszy system i dodatkowe pieniądze

Rewizja wieloletniego budżetu UE – lepszy system i dodatkowe pieniądze

Parlament zatwierdził dziś rewizję wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020, której domagał się od miesięcy. „Usprawniliśmy system budżetowy na pozostałe lata obecnej perspektywy. Zapewniliśmy większe pole działania, jeżeli chodzi o wykorzystanie wszystkich dostępnych środków budżetowych i mobilizację dodatkowych pieniędzy w odpowiedzi na nowe wyzwania. Zwiększyliśmy także budżet na niektóre polityki i programy unijne: 6 mld euro przeznaczone zostanie na dodatkowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, na badania naukowe, program Erasmus+, na tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych czy wzmacnianie bezpieczeństwa naszych obywateli” – komentował dzisiejsze głosowanie Jan Olbrycht, stały sprawozdawca Parlamentu ds. wieloletnich ram finansowych.

Parlament Europejski postulował o rewizję WRF argumentując, że potrzebna ona jest ze względu na nowe wyzwania stojące obecnie przed Unią, których nie byliśmy w stanie przewidzieć przy zatwierdzaniu obecnego wieloletniego budżetu. Chodzi między innymi o wspólne działania UE w odpowiedzi na kryzys migracyjny. Posłowie walczyli o większą elastyczność budżetu w formie przesuwania niewykorzystanych alokacji, która pozwoli na pełniejsze wykorzystanie dostępnych środków. Opowiadali się też za rozbudową istniejących już mechanizmów elastyczności, które pomagają w sytuacjach kryzysowych. Walczyli także o dodatkowe środki finansowe na kluczowe programy służące tworzeniu miejsc pracy i stymulujące wzrost gospodarczy, oraz o zmiany budżetu unijnego w celu zapewnienia adekwatnego wsparcia działań unijnych w walce z konsekwencjami trwającego kryzysu migracyjnego.


Rewizja WRF wzmacnia poprzez porozumienie polityczne kluczowe programy i polityki unijne:

– €200 milionów na program Horizon 2020

– €300 milionów na Instrument Łącząc Europę

– €100 milionów na program Erasmus +

– €100 milionów na program COSME

– €25 milionów na nowy program Wifi4EU

– €150 milionów na przedłużenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych

– €1200 milionów na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

– €3934 milionów na działania w odpowiedzi na kryzys migracyjny

<< Wstecz