Przyszłość finansów UE

Przyszłość finansów UE


Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji budżetowej Jan Olbrycht zaprezentował projekt rezolucji będący odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na dokument Komisji otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE.

 

Projekt rezolucji odnosi się do przedstawionych przez Komisję scenariuszy dla budżetu Unii po 2020 roku, które bazują na pięciu możliwych modelach integracji zaprezentowanych przez Komisję w maju w ramach procesu debaty na temat przyszłości UE po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Jan Olbrycht jako autor rezolucji z ramienia komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego definitywnie opowiada się za pogłębieniem integracji i zwiększeniem unijnego budżetu w obliczu nowych wyzwań. Odrzuca tym samym cztery z przedstawionych scenariuszy, które przewidują m.in. redukcję polityki spójności i wspólnej polityki rolnej.

<< Wstecz