Przyszłość Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027

Przyszłość Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu PE (10.12.2018, Parlament Europejski w Strasbourgu) przyjęta została opinia przygotowana przez Jana Olbrychta dotycząca ERDF, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Dokument, który przyjęty został 25 głosami „za”, jednym „wstrzymaniem” oraz 1 głosem przeciw, optuje za podwyższenie minimalnej kwoty, którą państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć na sfinansowanie tzw. zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, który w Polsce jest wdrażany przez ZITy (zintegrowane inwestycje terytorialne). Opinia odnosi się również do zaproponowanych przez Komisję Europejską wymogów w zakresie koncentracji tematycznej finansowanych inwestycji, którą posłowie chcą „rozluźnić”, dając dzięki temu większą swobodę krajom członkowskim i regionom w decydowaniu o tematach inwestycji.

Poprawki, które przygotował Jan Olbrycht w imieniu Komisji Budżetowej koncentrują się także wokół zapisów odnoszących się do udoskonalenia sieci połączeń cyfrowych, w celu zapewnienia innowacji i inteligentnych transformacji gospodarczych, wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, która służyć ma przystosowania się do zmian klimatu. Ponadto,

 

 

 

Z projektem opinii można zapoznać się TUTAJ

<< Wstecz