Jaka przyszłość budżetu UE?

Jaka przyszłość budżetu UE?

W dniach 12-14 maja odbywa się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy. Jedną z dyskusji panelowych w ramach kongresu na temat przyszłości budżetu Unii Europejskiej prowadził Jan Olbrycht, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych (WRF).

 

Dyskusja o budżecie UE to nie jest dyskusja tylko o pieniądzach. Budżet Unii jest instrumentem realizowania jej polityk. Pierwszym pytaniem, na które musimy sobie odpowiedzieć przed podjęciem decyzji o kształcie i wysokości przyszłego budżetu jest pytanie o model Unii Europejskiej, który wybierzemy na kolejne lata. – komentował rozmowy Jan Olbrycht.

 

Na zaproszenie posła Olbrychta na debatę w Katowicach przyjechali posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz eksperci; wzięli w niej także udział przedstawiciele rządu oraz polskiej administracji rządowej. Odpowiadali oni między innymi na pytania o możliwy osobny budżet dla strefy euro, o potrzebie kontynuacji finansowania polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, o konieczności reformy mechanizmów funkcjonowania unijnego budżetu oraz o metodach jego finansowania.

 

Z dyskusji jasno wynika, że oczekiwania w sprawie przyszłej perspektywy finansowej takiego kraju jak Polska, do którego corocznie trafiają miliardy euro na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych są odmienne od oczekiwań takiego kraju jak np. Niemcy, którzy więcej wpłacają niż dostają z unijnego budżetu. Przed nami kluczowe decyzje dotyczące modelu Unii po 2020 roku. Jak będzie wyglądał budżet unijny w następnej perspektywie będzie konsekwencją tego pierwszego wyboru. – mówił po spotkaniu Jan Olbrycht.

<< Wstecz