Przygotowania do światowej Konferencji ONZ Habitat III

Przygotowania do światowej Konferencji ONZ Habitat III

We wtorek 26 kwietnia 2016 roku odbyła się debata na temat konferencji ONZ Habitat III „Od nowych celów zrównoważonego rozwoju do Nowej Agendy Miejskiej”. Jan Olbrycht, jako Przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim, na zamknięcie debaty wygłosił kilka końcowych uwag.

Głównym celem spotkania było przedstawienie przygotowań do światowej Konferencji ONZ Habitat III, która odbędzie się w październiku 2016 roku w Quito, w Ekwadorze. Podkreślono jak ważne jest partnerstwo między miastami w perspektywie ich rozwoju, a także koordynacja we wdrażaniu agendy miejskiej zarówno tej europejskiej jak i światowej. Jan Olbrycht zaznaczył, iż potrzebujemy całościowego i zintegrowanego podejścia do wdrażania nowych celów zrównoważonego rozwoju ONZ nie zapominając o horyzontalnym charakterze kwestii miejskich. „Problemy, które jeszcze wczoraj wydawały się nie dotyczyć kontynentu europejskiego, są dzisiaj jak najbardziej obecne również w Europie. Debata pomiędzy miastami na poziomie europejskim i światowym musi być oparta na wzajemnym zaufaniu!” – podkreślił Olbrycht.

Debatę współorganizowała pozarządowa organizacja dobroczynna Habitat for Humanity, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do życia niezamożnym osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym oraz zwrócenie uwagi na problem walki z ubóstwem mieszkaniowym i przeciwdziałaniu bezdomności poprzez rozwiązania budowlane dla osób uboższych.

Podczas debaty, gość specjalny Pani Jacqueline Fernandez, aktorka Bollywood i zarazem ambasadorka organizacji Habitat for Humanity opowiedziała o swoich misjach i o trudach oraz przeciwnościach losu, z jakimi muszą się zmierzyć kraje trzeciego świata, gdzie warunki mieszkaniowe ubliżają godności człowieka.

Habitat

<< Wstecz