Przedwakacyjna sesja plenarna w Strasbourgu

Przedwakacyjna sesja plenarna w Strasbourgu

W przyszły poniedziałek, zaczyna się kolejna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu. Będzie to ostatnia sesja przed wakacjami.

W pierwszym dniu obrad zostaną poruszone między innymi kwestie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii czy dłuższego cyklu życia produktów i  korzyści z tego płynących dla konsumentów i przedsiębiorstw.

We wtorek, posiedzenie rozpocznie oświadczenie Komisji Europejskiej i Rady odnoszące się do podsumowania maltańskiej prezydencji Rady. Po głosowaniach podczas popołudniowych debat eurodeputowani odniosą się do przygotowania programu prac Komisji Europejskiej na rok 2018. Ponadto Komisarz Gunther Oettinger przedstawi dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025. W tej debacie aktywny udział weźmie poseł Olbrycht jako stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego dot. wieloletnich ram finansowych UE.

W programie przewidzianym na środę, warto zwrócić uwagę na debaty priorytetowe, będą to konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dni 22 i 23 czerwca oraz prezentacja programu prac estońskiej prezydencji Rady. Po południu przedstawione zostanie sprawozdanie dotyczące Turcji za rok 2016, Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR jaki i sprawozdanie w sprawie wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE.

W czwartek z kolei posłowie będą debatować nt. Traktatu z Marrakeszu o udostępnianiu utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną osobom słabowidzącym. Odbędzie się również debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.

Zdjecie: ©-European-Union-2015

<< Wstecz