Prace Parlamentu Europejskiego przed przerwą wakacyjną.

Prace Parlamentu Europejskiego przed przerwą wakacyjną.

Bieżący tydzień jest ostatnim tygodniem prac Parlamentu Europejskiego w Brukseli przed rozpoczynającą się przerwą wakacyjną. Posłowie wrócą do pracy w ostatnim tygodniu sierpnia.

Jan Olbrycht będzie uczestniczył w posiedzeniach Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego.

 

Podczas pierwszego dnia posiedzenia odbędą się warsztaty na temat rolnictwa i rocznej procedury budżetowej Unii Europejskiej. Posłowie wymienią poglady również na temat projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w budżecie na rok 2017 i 2018. Ponadto zostanie rozpatrzony projekt sprawozdania dot. uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom. We wtorek z kolei oprócz głosowań posłowie zajmą się aspektami i implikacjami budżetowymi pakietu Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego.

W środę w ramach posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego odbędą się warsztaty na temat strategii makroregionalnych. Zostanie również przedstawiona opinia dotycząca przyszłych wieloletnich ram finansowych, których stałym sprawozdawcą Parlamentu z ramienia Komisji Budżetowej jest poseł Olbrycht. Po południu posłowie Bedą mieli okazje do wymiany poglądów z Jaakiem Aabem, ministrem administracji publicznej, urzędującym przewodniczącym Rady unii Europejskiej, na temat priorytetów prezydencji estońskiej.

W czwartek natomiast odbędzie się wymiana poglądów z z Margreth Vestager, komisarz ds. konkurencji, na temat zasad pomocy państwa oraz polityki spójności oraz z komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu na temat niedawnego i przyszłego rozwoju sytuacji w dziedzinie polityki spójności.

Zdjęcie:© European Union 2015

<< Wstecz