Powakacyjna sesja plenarna w Strasburgu

Powakacyjna sesja plenarna w Strasburgu

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się pierwsza powakacyjna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Poniedziałkowe debaty w Strasburgu zdominują kwestie energetyczne i środowiskowe. Odbędą się debaty m. in. na temat unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. W wtorek posłowie będą debatować nad propagowaniem łączności internetowej w społecznościach lokalnych. Ponadto Komisja Europejska i Rada przedstawią oświadczenie na temat skandalu związanego z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach. Po południu z kolei Rada przedstawi swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018.

W środę rano przewodniczący Komisji Europejskiej Jead-Claude Juncker wygłosi doroczne oświadczenie o „Stanie Unii”. W orędziu tym przewodniczący podsumuje zapewne osiągniecia Komisji Europejskiej w połowie kadencji oraz odniesie się do aktualnych wyzwań przed którymi stoi Unia Europejska.  Podczas popołudniowych debat zostanie poruszona afera dieslowska oraz związane z nią wzmocnienie unijnych standardów w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i praw konsumentów. Komisja przedstawi również oświadczenie dotyczące Huragan Irma. Posłowie odniosą się do przyszłości programu Erasmus+.

Sesja plenarna zakończy się czwartkowymi glosowaniami poprzedzonymi debatą na temat nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności oraz oświadczeniem Komisji Europejskiej na temat NordStream 2.

Zdjecie: ©-European-Union-2015-EP-Louise-WEISS-building-©-Architecture-Studio-XIO-2.jpg

<< Wstecz