Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia Jana Olbrychta:

 • Nagroda The Parliament Magazine „Europoseł Roku 2018” w kategorii Budżet (2018)
 • Krzyż św. Włodzimierza za nadzwyczajny wkład i wsparcie dla chrześcijańskich i demokratycznych wartości w Europie i na świecie (2008)
 • Nagroda The Parliament Magazine „Europoseł Roku 2014” w kategorii zrównoważone środowisko miejskie
 • Zasłużony dla Polskich Regionów” statuetka Związku Województw RP (2012)
 • Nagroda rządu węgierskiego im. Istvána Pálfi za szczególne zasługi w rozwoju współpracy regionalnej (2010)
 • Honorowy Ślązak Roku (2008)
 • Śląska Honorowa Nagroda Jakości (2008)
 • Nagroda The Parliament Magazine „Europoseł Roku 2007″ w kategorii polityka regionalna
 • Złota Wstęga Związku Miast Polskich za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego (2007)
 • Europejska Nagroda Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie (2005)
 • Order National du Mérite Francji (2002)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000)
english version

Jan Olbrycht awards and honors:

 • The Parliament Magazine MEP Award of the Year 2018 in the Economic & Monetary Affairs, Taxation & Budgets category (2018)
 • The Order of Saint Volodymyr The Great for the outstanding contribution and support given to the christian and democratic values in Europe and around the world (2018)
 • The Parliament Magazine MEP Award of the Year 2014 in the Sustainable Built Environment category (2018)
 • “Meritorious for Polish Regions” award from the Union of the Voivodeships of the Republic of Poland (2012)
 • Hungarian Government István Pálfi award for special contribution to closer regional cooperation (2010)
 • Honorary Silesian of the Year (2008)
 • Silesian Quality Award (2008)
 • The Parliament Magazine MEP Award of the Year 2007 in the Regional Policy category (2007)
 • Golden Ribbon of the Association of Polish Cities for outstanding services to local government (2007)
 • Emperor Maximilian award for contribution to European local and regional politics (2005)
 • Chevalier de l’Ordre National du Mérite (2002)
 • Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta (2000)