Plan zajęć Jana Olbrychta (9-12 października 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (9-12 października 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 9 października, Bruksela

 • Uczestnictwo w debacie telewizyjnej pt. „Czy regiony i miasta przeforsują swoją wizję Unii Europejskiej?” organizowanej przez Europejski Komitet Regionów i PAP.
 • Uczestnictwo w sesji inauguracyjnej Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbywającej się w Parlamencie Europejskim.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.

Wtorek, 10 października, Bruksela

 • Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości polityki spójności po 2020 roku.
 • Spotkanie z przedstawicielami organizacji 100 Resilient Cities.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego odbędzie się dyskusja m. in. na temat negocjacji w sprawie Brexitu w obecności koordynatora PE ds. Brexitu. Ponadto poseł Jan Olbrycht, jako stały sprawozdawca Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), zaprezentuje projekt rezolucji na temat przyszłości finansów Unii Europejskiej.

Środa, 11 października, Bruksela

 • Posiedzenie Komisji Konstytucyjnej, podczas której odbędzie się wymiana poglądów z ekspertami na temat roli miast w ramach instytucjonalnych Unii. Poseł Olbrycht jest sprawozdawcą opinii z ramienia Komisji Rozwoju Regionalnego.
 • Uczestnictwo w seminarium na temat przyszłości UE widzianej z perspektywy europejskich władz samorządowych organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.
 • Uczestnictwo w seminarium na temat bardziej efektywnej polityki spójności organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

<< Wstecz