Plan zajęć Jana Olbrychta (6-9 marca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (6-9 marca 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 6 marca 2017, Bruksela

 • Spotkanie członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego odbędzie się wymiana poglądów na temat preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018 oraz na temat projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w budżecie na rok 2017 i 2018.

Wtorek, 7 marca 2017, Bruksela

 • Uczestnictwo w Szycie Burmistrzów Eurocities na temat przyszłości Europy. Jan Olbrycht uczestniczyć będzie w dyskusji na temat walki z populizmem i eurosceptycyzmem.
 • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Środa, 8 marca 2017, Bruksela

 • Uczestnictwo w śniadaniu roboczym w ramach dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego Grupy EPL.
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Uczestnictwo w seminarium na temat inwestycji długoterminowych w miastach współorganizowanej przez Intergrupę URBAN.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFSD) oraz ustanowienia gwarancji dla EFSD i funduszu gwarancyjnego dla EFSD.

Czwartek, 9 marca 2017, Bruksela

 • Spotkanie koordynacyjne na temat nadchodzących wydarzeń organizowanych przez Intergrupę URBAN.

<< Wstecz