Plan zajęć Jana Olbrychta (6-10 lutego 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (6-10 lutego 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 6 lutego 2017, Bruksela

 • Spotkanie członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Posiedzenie Komisji Rozwoju regionalnego, podczas którego odbędą się warsztaty w sprawie pomocy technicznej w ramach polityki spójności. Ponadto posłowie przedyskutują projekt opinii na temat promowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych.

Wtorek, 7 lutego 2017, Bruksela

 • Spotkanie z przedstawicielem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat rewizji wieloletnich ram finansowych.
 • Uczestnictwo w spotkaniu na temat indeksu rozwoju społecznego.
 • Uczestnictwo w obiedzie roboczym na temat praw autorskich organizowanym przez Europejskie Forum Internetu.
 • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Środa, 8 lutego 2017, Bruksela

 • Uczestnictwo w śniadaniu roboczym na temat e-prywatności organizowanym przez Europejskie Forum Internetu.
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Spotkanie z dyrektorem Habitat for Humanity.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.
 • Spotkanie zarządu Fundacji Schumana Grupy EPL..
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, podczas którego odbędą się warsztaty na temat finansowania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz jego komplementarności z pozostałymi funduszami europejskimi.

Czwartek, 9 lutego 2017, Bruksela

 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego zosatnie omówiona propozycja uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii. Ponadto odbędzie się wymiana poglądów na temat rewizji wieloletnich ram finansowych z udziałem Jana Olbrychta, który jest stałym sprawozdawcą PE w tej kwestii.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.

Piątek, 10 lutego 2017, Warszawa

 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.

 

<< Wstecz