Plan zajęć Jana Olbrychta (5-10 czerwca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (5-10 czerwca 2017)

Wtorek, 6 czerwca 2017, Bruksela

 • Uczestnictwo w konferencji na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych organizowanej przez think-tank Komisji Europejskiej. Jan Olbrycht będzie uczestniczył w konferencji jako stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych.
 • Spotkanie z grupą Związku Harcerstwa Polskiego ze Śląska przebywającą w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Jana Olbrychta.
 • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL.
 • Spotkanie z grupą ekspertów na temat wieloletnich ram finansowych.

Środa, 7 czerwca 2017, Bruksela

 • Spotkanie Grupy EPL.
 • Spotkanie zarządu Fundacji Schumana Grupy EPL.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Czwartek, 8 czerwca 2017, Bruksela

 • Śniadanie robocze na temat e-zdrowie.
 • Wywiad na temat agendy miejskiej UE.
 • Uczestnictwo w spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej.

Piątek, 9 czerwca 2017, Bruksela

 • Uczestnictwo w spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej.

Sobota, 10 czerwca 2017, Katowice

 • Wykład dla Akademii Dyplomatów Uniwersytetu Śląskiego.

<< Wstecz