Plan zajęć Jana Olbrychta (4-8 września 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (4-8 września 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 4 września 2017, Bruksela

  • Spotkanie z komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich G. Oettingerem.

Wtorek, 5 września 2017, Bruksela

  • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
  • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL.
  • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Środa, 6 września 2017, Bruksela

  • Spotkanie w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
  • Spotkanie Grupy EPL.
  • Spotkanie z grupą ekspertów na temat wieloletnich ram finansowych..
  • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Czwartek, 7 września 2017, Tallinn

  • Uczestnictwo w wyjazdowym posiedzeniu zarządu Grupy EPL, podczas którego będą omawiane kwestie m. in. cyberprzestępczości oraz stosunków Unii Europejskiej z Rosją.

Piątek, 8 września 2017, Tallinn

  • Uczestnictwo w wyjazdowym posiedzeniu zarządu Grupy EPL, podczas którego odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

<< Wstecz