Plan zajęć Jana Olbrychta (3 – 7 kwietnia 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (3 – 7 kwietnia 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 3 kwietnia 2017, Warszawa/Strasburg

 • Rozmowa w programie „Otwarcie dnia” w TVN24 Biznes i Świat
 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas sesji plenarnej, m. in. na temat Europejskiego Korpusu Solidarności oraz parametrów statków rybackich.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, podczas którego odbędzie się dyskusja na temat przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego odbędą się głosowania m. in. nad preliminarzem dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 4 kwietnia 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Śniadanie robocze w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat dochodzenia dotyczącego pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym oraz na temat rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF), których stałym sprawozdawcą PE jest Jan Olbrycht. Ponadto podczas uroczystego posiedzenie przemówi Frank-Walter Steinmeier, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Środa, 5 kwietnia 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przezeń notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej oraz hurtowych rynki usług roamingu.
 • Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Gunterem Oettingerem odpowiedzialnym za budżet UE.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej m. in. rewizji wieloletnich ram finansowych.
 • Konferencja prasowa PE na temat rewizji WRF.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Czwartek, 6 kwietnia 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie grupy roboczej na temat przyszłości budżetu UE Grupy EPL.
 • Spotkanie Intergrupy URBAN na temat smart city pod przewodnictwem Jana Olbrychta.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m.in. na temat Międzynarodowego Dnia Romów oraz nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Ponadto przemówi do eurodeputowanych Justin Trudeau, premier Kanady.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.

Zdjęcie: ©PE

<< Wstecz