Plan zajęć Jana Olbrychta (3-6 lipca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (3-6 lipca 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 3 lipca 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Debaty podczas sesji plenarnej, m. in. na temat udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii oraz norm europejskich dla XXI wieku.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 4 lipca 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Śniadanie robocze w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat podsumowania maltańskiej prezydencji Rady, przygotowania programu prac Komisji na rok 2018 oraz dokumentu analitycznego na temat przyszłości finansów UE do 2025 r.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Środa, 5 lipca 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca 2017 r. Ponadto zostanie zaprezentowany program prac estońskiej prezydencji Rady.
 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Czwartek, 6 lipca 2017, Strasburg

 • Wizyta studyjna w Strasburgu organizowana przez Intergrupę URBAN pod przewodnictwem Jana Olbrychta.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat Traktatu z Marrakeszu dot. udostępniania utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną osobom słabowidzącym oraz nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.

<< Wstecz