Plan zajęć Jana Olbrychta (29 maja-2 czerwca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (29 maja-2 czerwca 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 29 maja 2017, Bruksela

 • Spotkanie członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego zostanie omówione m. in. wdrażanie programu Horyzont 2020 oraz projekt budżetu korygującego na 2017 rok.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.

Wtorek, 30 maja 2017, Bruksela

 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego zostanie zaprezentowana analiza dotycząca zamknięcia programów operacyjnych w okresie programowania 2007-2013.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej, podczas którego zostanie przegłosowana zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
 • Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Gunterem Oettingerem odpowiedzialnym za budżet UE.
 • Uczestnictwo w konferencji na temat przyszłości polityki spójności w Basenie Morza Bałtyckiego. Jan Olbrycht będzie moderatorem konferencji.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Środa, 31 maja 2017, Bruksela

 • Uczestnictwo w śniadaniu roboczym na temat mobilności w miastach.
 • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Mini sesja plenarna, podczas której odbędzie się debata m. in. na temat pakietu dotyczącego mobilności oraz konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju.
 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.

Czwartek, 1 czerwca 2017, Bruksela

 • Debata podczas mini sesji plenarnej m. in. na temat ryzyka politycznego nadużycia mediów w Republice Czeskiej oraz ochrony osób dorosłych szczególnej troski.
 • Głosowanie podczas mini sesji plenarnej.
 • Spotkanie z grupą Senatu z Berlina na temat przyszłości wymiaru miejskiego polityki spójności.

Piątek, 2 czerwca 2017, Gdynia

 • Uczestnictwo w konferencji “Europa – jaka przyszłość? Rozważania nad Europą” organizowanej przez Europejski Komitet Regionów.

 

<< Wstecz