Plan zajęć Jana Olbrychta (1-3 marca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (1-3 marca 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Środa, 1 marca 2017, Bruksela

  • Mini sesja plenarna, podczas której odbędzie się debata m. in. na temat zwalczania problemu zaginięć dzieci migrujących w Europie oraz zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

Czwartek, 2marca 2017, Bruksela

  • Debata podczas mini sesji plenarnej m. in. na temat wdrażania programu Kreatywna Europa oraz programu Europa dla Obywateli.
  • Głosowanie podczas mini sesji plenarnej.

Piątek, 3 marca 2017, Warszawa

  • Uczestnictwo w konferencji na temat przyszłości polityki spójności po 2020 roku organizowanej w ramach posiedzenia Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Komitetu Regionów.

<< Wstecz