Plan zajęć Jana Olbrychta (27 – 31 marca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (27 – 31 marca 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 27 marca 2017, Kraków, Bruksela

 • Uczestnictwo w dwóch panelach dyskusyjnych podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego:
  – „Nowe narzędzia w polityce spójności”
  – „Polskie metropolie w sieci współpracy”
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej do trylogu w sprawie budżetu UE na 2018 rok.
 • Międzyinstytucjonalne spotkanie na temat płatności.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej, podczas którego odbędzie się wymiana poglądów na temat zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej podczas którego odbędzie się głosowanie w sprawie zmiany rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, którego stałym współsprawozdawcą PE jest Jan Olbrycht.

Wtorek, 28 marca 2017, Bruksela

 • Spotkanie w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
 • Uczestnictwo w konferencji na temat przyszłości polityki spójności organizowanej przez radę Gmin i Regionów Europy (CEMR).
 • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL.
 • Spotkanie Grupy EPL.

Środa, 29 marca 2017, Malta

 • Uczestnictwo w spotkaniu studyjnym Grupy EPL. Dyskusje m. in. na temat stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego UE po Brexicie oraz przyszłości partnerstwa południowego.
 • Spotkanie Fundacji Schumana Grupy EPL.
 • Uczestnictwo w kongresie Europejskiej Partii Ludowej.

Czwartek, 30 marca 2017, Malta

 • Uczestnictwo w spotkaniu studyjnym Grupy EPL, podczas którego posłowie będą omawiać kwestie skutecznej polityki podatkowej oraz walki z praniem brudnych pieniędzy.
 • Uczestnictwo w kongresie Europejskiej Partii Ludowej.

Piątek, 31 marca 2017, Rydułtowy

 • Uczestnictwo w gali Międzynarodowego Konkursu LinquaArt.eu

 

<< Wstecz