Plan zajęć Jana Olbrychta (27-30 listopada 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (27-30 listopada 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 27 listopada 2017, Rotterdam

 • Uczestnictwo w 3 Forum Miast w Rotterdamie.

Wtorek, 28 listopada 2017, Rotterdam

 • Uczestnictwo w 3 Forum Miast w Rotterdamie. Jan Olbrycht, jako przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim, będzie uczestniczył w dyskusji na temat roli obszarów miejskich w przyszłej polityce spójności oraz kierunkach finansowego wsparcia miast przez fundusze europejskie w przyszłości.

Środa, 29 listopada 2017, Bruksela

 • Uczestnictwo w dyskusji na temat wspieranie innowacji w regionach.
 • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Spotkanie na temat europejskiej agendy miejskiej.
 • Mini sesja plenarna, podczas której odbędzie się debata m. in. na temat budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 oraz decyzji przyjętej w sprawie stanu unii energetycznej w 2017 r.
 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Czwartek, 30 listopada 2017, Bruksela

 • Spotkanie z komisarzem G. Oettingerem odpowiedzialnym za budżet UE.
 • Debata podczas mini sesji plenarnej m. in. na temat wdrażania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności.
 • Głosowanie podczas mini sesji plenarnej.
 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Spotkanie z laureatami konkursu „Rozważania nad Europą” zorganizowanego przez Biuro Wielkopolski w Brukseli z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

 

<< Wstecz