Plan zajęć Jana Olbrychta (24 – 28 kwietnia 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (24 – 28 kwietnia 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017, Bruksela

 • Spotkanie członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego odbędzie się prezentacja dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej pt. „Wartość dodana warunków wstępnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”. Ponadto odbędzie się wymiana poglądów z Komisją Europejską na temat wyników 4. Forum Regionów Najbardziej Oddalonych.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego zostanie przegłosowana opinia autorstwa Jana Olbrychta na temat elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR.

Wtorek, 25 kwietnia 2017, Bruksela

 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego omówiony zostanie raport na temat wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne. Ponadto odbędzie się wymiana poglądów z Komisją Europejską na temat stanu wdrażania agendy miejskiej oraz na temat Brexitu i polityki spójności.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego odbędzie się wysłuchanie w sprawie finansowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz powiązań między tymi funduszami a innymi funduszami inwestycyjnymi.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Środa, 26 kwietnia 2017, Bruksela

 • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Mini sesja plenarna, podczas której odbędzie się debata m. in. na temat sytuacji na Węgrzech oraz w sprawie utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020.

Czwartek, 27 kwietnia 2017, Bruksela

 • Debata podczas mini sesji plenarnej m. in. na temat sprawozdania rocznego EBI oraz aktualnego stanu drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji.
 • Głosowanie podczas mini sesji plenarnej.
 • Spotkanie z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.

<< Wstecz