Plan zajęć Jana Olbrychta (23-28 października 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (23-28 października 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 23 październik 2017, Kraków, Strasburg

 • Uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Krakowie na temat roli wielkich miast w rozwoju kraj.
 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas sesji plenarnej, m. in. na temat przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami oraz na temat wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 24 październik 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r., programu prac Komisji na 2018 r. oraz budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Środa, 25 październik 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas sesji plenarnej, m. in. na temat utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE.
 • Wywiad na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Czwartek, 26 październik 2017, Strasburg

 • Spotkanie koordynacyjne członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie Intergrupy URBAN pod przewodnictwem Jana Olbrychta na temat katalońskiej agendy miejskiej.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat wdrażania dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko oraz nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.

Piątek, 27 październik 2017, Kraków

 • Uczestnictwo w XVII Międzynarodowej Konferencja z cyklu Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej współorganizowanej przez Grupę EPL oraz Delegację PO-PSL w Parlamencie Europejskim.

Sobota, 28 październik 2017, Kraków

 • Uczestnictwo w XVII Międzynarodowej Konferencja z cyklu Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej współorganizowanej przez Grupę EPL oraz Delegację PO-PSL w Parlamencie Europejskim.

<< Wstecz