Plan zajęć Jana Olbrychta (22-28 stycznia 2018)

Plan zajęć Jana Olbrychta (22-28 stycznia 2018)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

 

Poniedziałek, 22 stycznia, Bruksela

 • Spotkania na temat przyszłego wieloletniego budżetu UE.

 

Wtorek, 23 stycznia, Warszawa

 • Uczestnictwo w posiedzeniu Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej jako przedstawiciel Delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim.

 

Środa, 24 stycznia, Bruksela

 • Spotkanie członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego poseł Jan Olbrycht, jako stały sprawozdawca Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), zaprezentuje projekt sprawozdania przestawiające oczekiwania Parlamentu co do przyszłego budżetu Unii Europejskiej.
 • Spotkanie na temat wieloletniego budżetu UE z Gunterem Oettingerem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za budżet.
 • Spotkanie z polskimi korespondentami w Brukseli na temat przyszłego wieloletniego budżetu UE.
 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego odbędzie się wymiana poglądów z wicepremierem do spraw funduszy UE i unijnej polityki gospodarczej Tomislavem Donchevem, urzędującym przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, w sprawie priorytetów prezydencji bułgarskiej.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.
 • Spotkanie członków Komisji Rozwoju regionalnego z ramienia Grupy EPL.

 

Czwartek, 25 stycznia, Bruksela

 • Spotkanie na temat przyszłego wieloletniego budżetu UE.
 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego odbędą się warsztaty na temat 7. sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
 • Spotkanie z przedstawicielami rady Gmin i Regionów Europy.

 

Piątek, 26 stycznia, Mediolan

 • Spotkanie z władzami metropolii mediolańskiej na temat przyszłości polityki spójności oraz roli miast i obszarów metropolitarnych w rozwoju regionalnym.

<< Wstecz